Kontakt

Fundacja SPARTANIE DZIECIOM
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa

KRS:?0000517413
NIP: 521-367-61-32
Nr konta bankowego:?61 1090 2590 0000 0001 2386 6541

Je?eli maj? Państwo pytania, uwagi lub propozycje dotycz?ce naszej dzia?alno?ci prosimy o przes?anie wiadomo?ci na adres?e-mail kontakt@www.rvyafin.tw.

Kontakt dla sponsorów i partnerów:?Micha? Le?niewski?–?michal.lesniewski@www.rvyafin.tw – tel. 603 680 970

Kontakt dla mediów, biegaczy oraz rodziców: Katarzyna Boszko – fundacjaspartaniedzieciom@gmail.com – tel. 731640022

Sprawy techniczne, problemy ze stron?, wysy?ka gad?etów – prosimy o kontakt: kontakt@www.rvyafin.tw