Hu?tawka dla Bia?egostoku!

To by? wielki dzień! Dzień Dziecka! ❤️ ?wi?to wszystkich naszych podopiecznych :) postanowili?my uczci? w wyj?tkowy sposób! 1 czerwca odby?o si? oficjalne otwarcie hu?tawki przeznaczonej dla dzieci poruszaj?cych si? na wózkach. Urz?dzenie stan??o na placu zabaw w bia?ostockim parku ... More

14. PZU Pó?maraton Warszawski

Spartanki i Spartanie! Rekruci i Kibice :) Dzi?kujemy, ?e byli?cie z nami podczas 14. PZU Pó?maratonu Warszawskiego! <3 <3 <3Ka?da zbiórka, ka?da z?otówka pomaga nam stworzy? lepszy ?wiat dla niepe?nosprawnych dzieci, które potrzebuj? naszej pomocy! To by? jeden z naszych najliczniejszych biegów ... More

Pomocnicy ?w. Miko?aja!

W tym roku zamienili?my si? w Pomocników ?wi?tego Miko?aja i wyruszyli?my w Polsk? z prezentami 🎅🎄 Odwiedzili?my ponad 1o placówek rozrzuconych po ró?nych zak?tkach naszego kraju, a to wszystko by sprawi? rado?? dzieciom w tym wyj?tkowym czasie. Zobaczy? u?miech i rado?? dziecka ... More

Wielkie Otwarcie!

To by? wspania?y dzień! Tyle rado?ci i u?miechu w jednym miejscu... to musia?o by? Uroczyste otwarcie Integracyjnego Placu Zabaw dla Dzieci z Niepe?nosprawno?ciami w ?azienki Królewskie Obiekt mie?ci si? przy Alei Chińskiej i ul. Parkowej, w niedu?ej odleg?o?ci od bramy wej?ciowej przy ul. Gagarina. ... More

6. PKO Pó?maraton Bia?ystok

Nie ma nic pi?kniejszego od dzieci?cego u?miechu Nasz pobyt w Bia?ystoku rozpocz?li?my od wizyty w Szpital Dsk Bia?ystok. Zabawki, ksi??eczki, s?odko?ci, spartańskie gad?ety, zdj?cia i du?o pozytywnej energii. Tak wyposa?eni odwiedzali?my sale z najm?odszymi pacjentami Dzi?kuj? wszystkim darczyńcom ... More

Magiczny czas!

Czy Miko?aj by? Spartaninem? Oczywi?cie! <3 Grudzień to magiczny czas Dlatego w tym roku postanowili?my odwiedzi? podopiecznych ró?nych placówek w ca?ej Polsce! Jako pierwszy obdarowany zosta? Dom Dziecka w Warszawie oraz OSTO Bia?ystok Nie zabrak?o piosenek, wspólnego kolorowania i oczywi?cie prezent... More

Charytatywne walki dla Gabrysia Mi?kowskiego!

Tego jeszcze nie by?o! X Miko?ajkowy Turniej Bokserski b?dzie w Spartańskim Stylu! Ju? 2 i 3 grudnia odb?d? si? charytatywne walki dla Gabrysia Mi?kowskiego. Amatorzy b?d? walczy? w ringu na zasadach boksu olimpijskiego! Licytacje. Koncerty. Pokazy. Mnóstwo atrakcji Dobra zabawa gwarantowana! Zapraszamy do ... More

Nasi podopieczni 2017!

Poznaj naszych podopiecznych, dla których pobiegli?my w 2017 roku! 12. PZU Pó?maratonu Warszawskiego -?26 marca 2017 roku, Ekiden i 39. PZU Maraton Warszawski! ... More

W Gliwicach biegli?my dla Julii!

III Pó?maraton Gliwicki 22-23.11.2016 za nami! Tym razem oddzia? Spartan pobieg? dla 9 letniej Julii z Gliwic i zebra? pieni?dze na rehabilitacje dziewczynki, 2500 z?! :) Zobaczcie zdj?cia z imprezy od Hyundai - Keller i naszych kibiców. O Julii: Julcia urodzi?a si? w styczniu 2007 r. Od urodzenia zmaga si? ... More

Lena – 38. PZU Maraton Warszawski

Przedstawiamy Wam bohaterk? naszej zbiórki podczas 38. PZU Maratonu Warszawskiego :) 5 letni? Lenk? oraz jej Rodziców, którzy te? biegli maraton. Dziewczynka urodzi?a si? jako wcze?niak z przepuklin? oponowo – rdzeniow? i wadami wspó?istniej?cymi mimo to jest weso?? przedszkolanka, która porusza si? w ... More