Formularz do wp?at

Cel: 10000 PLN

 
Zebrali?my ju?: 8980 PLN

 

Przy pomocy poni?szego formularza mo?esz wesprze? nasz cel.

Wysoko?? wp?aty (PLN)

Dane osobowe

Imi?

E-mail

Podziel si? z nami informcj? czemu pomagasz

Dokonaj anonimowej wp?aty

Ukryj kwot? darowizny na naszej li?cie Daroczyńców

Anty-spam: Ile to jest 17+19 ?

*) Pola oznaczone gwiazdk? s? wymagane, w razie problemów prosimy o kontakt: biuro@www.rvyafin.tw 

Mo?esz równie? dokona? bezpo?redniej wp?aty na nasze konto bankowe:

61 1090 2590 0000 0001 2386 6541

lub za po?rednictwem PayPal

i wys?a? dane z powy?szego formularza na adres e-mail biuro@www.rvyafin.tw

Dzi?kujemy!

Wsparli zbiórk?:
Katarzyna Urszula1 grudnia 2019100.00 PLN

Agnieszka18 listopada 201960.00 PLN

Zbiórka na imprezie \\\"Babskie gotowanie- po?egnanie lata\\\"- kochamy dzieci i chcia?y by?my wszystkie przytuli? <3


Anonimowy Darczyńca13 listopada 201950.00 PLN

Piotr7 listopada 201920.00 PLN

Anonimowy Darczyńca28 wrze?nia 201910.00 PLN

Adam23 wrze?nia 2019100.00 PLN

GRZEGORZ STANIS?AWSKI jest motorem mojej wp?aty


Anonimowy Darczyńca13 wrze?nia 2019100.00 PLN

Henryk13 wrze?nia 2019Ukryta wp?ata

Anonimowy Darczyńca27 sierpnia 201910.00 PLN

Widzia?am was po raz kolejny na Szczecińskim Pó?maratonie. Wielki szacun za bieg w tym upale. Oto Sparta!


Mariusz26 sierpnia 201920.00 PLN

Dzi?kuj? za wspólne zdj?cie Leci obiecane 20zl


Marlena Wiktor5 lipca 201960.00 PLN

Pomaganie jest super, a je?li to ma by? cegie?ka do daru lepszego, zdrowszego ?ycia, tym bardziej czynimy to z wielk? rado?ci? 😊.


Anonimowy Darczyńca29 czerwca 201960.00 PLN

Hania Zbyszek14 czerwca 201930.00 PLN

Hania Zbyszek14 czerwca 201930.00 PLN

Agnieszka28 marca 201950.00 PLN

Lubi? pomagac


Anonimowy Darczyńca11 marca 2019Ukryta wp?ata

Anonimowy Darczyńca2 marca 201930.00 PLN

Anonimowy Darczyńca2 marca 2019100.00 PLN

Anonimowy Darczyńca1 marca 201950.00 PLN

Piotr1 marca 2019Ukryta wp?ata

Wielkie Babskie Gotowanie edycja jesienna1 marca 2019200.00 PLN

Lubimy si? spotyka?, pogotowa? razem, potem to zje??.Niektóre z nas lubi? biega? i wszystkie lubimy pomaga? innym.I tyle zebra?y?my kasy do s?oika. Baby gór?!!!!!!


Dorota28 lutego 2019100.00 PLN

Wielkie Babskie Gotowanie- gotujemy, biegamy, pomagamy


Anonimowy Darczyńca22 lutego 2019Ukryta wp?ata

Krystian24 stycznia 2019Ukryta wp?ata

Od ostatniego pó?maratonu Warszawskiego pomagam dalej!


Anonimowy Darczyńca13 stycznia 201950.00 PLN

Maciej7 grudnia 2018Ukryta wp?ata

pomagam bo tak trzeba


Pathfinder235 grudnia 201820.00 PLN

Christmas party!! Because sharing is caring...


Dorota2 grudnia 2018100.00 PLN

IMPREZA MIKO?AJKOWA dla dzieci z OLINKA


Iwo18 listopada 2018100.00 PLN

Patryk18 listopada 20181000.00 PLN

Impreza Miko?ajkowa dla dzieci z Olinka


Marcin13 listopada 2018100.00 PLN

Za Medal z Poznania od MiSiek


Julka i spó?ka6 listopada 201850.00 PLN

Anonimowy Darczyńca12 wrze?nia 201875.00 PLN

Bo Pan w WeszloFM Dobrze gada, a ja kiedy? te? pobiegn? z Wami.


Beata28 sierpnia 201850.00 PLN

Wp?ata- "honorarium"😉 za zdj?cie na 39 PKO Pó?maraton Szczecin. 2018. Jeste?cie Super grup?. A pomaga? zawsze warto


Wielkie Babskie Gotowane27 sierpnia 2018180.00 PLN

Wielkie Babskie Gotowanie edycja letnia 2018 r. dok?ada swoj? cegie?k? ??


Kasia27 czerwca 2018Ukryta wp?ata

Pomagam, bo lubi? pomaga?. Oczywi?cie na miar? mo?liwo?ci, ale my?l? ?e nawet ma?a pomoc to cegie?ka do budowania czego? wi?kszego.


Natalia18 maja 2018Ukryta wp?ata

Serce nie pozwala mi post?pi? inaczej. Trzymam kciuki za maluchów.


Pawe?1 kwietnia 2018250.00 PLN

Powodzenia Adam!


Mariusz24 marca 2018100.00 PLN

Marcin Nowik24 marca 2018100.00 PLN

?ukasz22 stycznia 201850.00 PLN

Marcin30 grudnia 2017200.00 PLN

Pomoc s?abszym powinna by? celem ka?dego z nas. Daje to korzy?ci zarówno tym, którzy pomoc otrzymuj?, ale równie? tym którzy pomagaj?, bo przez to staj? si? lepszymi lud?mi. Chwilowo nie mog? sportowo uczestniczy?, ale gdy tylko wróc? do formy to równie? pobiegn? dla dzieci. Kiedy? po?wi?ca?em wi?cej na pomoc innym i najwy?szy czas wróci? do tych czasów.


Tomek10 grudnia 2017500.00 PLN

Agata8 grudnia 201730.00 PLN

Krzysztof23 wrze?nia 201750.00 PLN

Filip18 wrze?nia 201750.00 PLN

Anonimowy Darczyńca31 sierpnia 201750.00 PLN

Dominika24 sierpnia 2017205.00 PLN

Bo fajnie jak mo?na pomóc :))


Monika22 sierpnia 201750.00 PLN

Tomasz22 sierpnia 2017100.00 PLN