Wybierz strój

Wybierz strój i zostań Spartaninem!

Za?ó? konto w Biegam Dobrze i wesprzyj naszych podopiecznych. Ka?dy kto zbierze w akcji minimum 350 PLN dla Fundacji Spartanie Dzieciom – bezp?atnie b?dzie móg? wypo?yczy? strój Rekruta lub Amazonki na 15. PZU Pó?maraton Warszawski lub na 42. PZU Maraton Warszawski.

Rekrut Zwiadowca
Rekrut

Zestaw sk?ada si? z: chustki na g?ow?,
peleryny i w?óczni.

Cena: 200 PLN

Zwiadowca

Zestaw sk?ada si? z: chustki na g?ow?,
peleryny, w?óczni i tarczy.

Cena: 370 PLN

Falanga ?Hoplita

Renegat

Zestaw sk?ada si? z: chustki na g?ow?, peleryny, w?óczni, tarczy i kompletu ochraniaczy.

Cena: 670 PLN

Hoplita

Zestaw sk?ada si? z: chustki na g?ow?, peleryny, w?óczni, tarczy, kompletu ochraniaczy i he?mu.

Cena: 870 PLN

Wybierz strój i zostań Spartank?:

Amazonka Spartanka
Amazonka

Zestaw sk?ada si? z: peleryny, w?óczni i spódniczki
(koszulka we w?asnym zakresie).

Cena: 350 PLN

Spartanka

Zestaw sk?ada si? z: peleryny, w?óczni, spódniczki
i kompletu ochraniaczy (koszulka we w?asnym zakresie).

Cena: 400 PLN

Biegi 2020 Wype?nij formularz Regulamin